ابرجستجوگر یا متاسرچ چیست؟

ابرجستجوگر یا متاسرچ چیست؟

ابرجستجوگر یا متاسرچ چیست؟       نیازی که امروزه بشر با آن مواجه است سرویسی برای فیلتر و مقایسه ی داده ها می باشد. حجم گسترده اطلاعات در اینترنت و ورود روزافزون داده ها…