گارانتی تضمین منابع

VPS 300

سی پی یو 2 هسته

رم 4 گیگا بایت (تضمینی)

هارد 300 گیگابایت بوت اس اس دی

پورت/پنای باند 100 مگابیت - نا محدود

VPS 700

سی پی یو 4 هسته

رم 10 گیگا بایت (تضمینی)

هارد 700 گیگابایت بوت اس اس دی

پورت/پنای باند 100 مگابیت - نا محدود

VPS 1400

سی پی یو 6 هسته

رم 20 گیگا بایت (تضمینی)

هارد 1400 گیگابایت بوت اس اس دی

پورت/پنای باند 1000 مگابیت - نا محدود

VPS S SSD

سی پی یو 4 هسته

رم 8 گیگا بایت (تضمینی)

هارد 200 گیگابایت 100% اس اس دی

پورت/پنای باند 200 مگابیت - نا محدود

VPS M SSD

سی پی یو 6 هسته

رم 16 گیگا بایت (تضمینی)

هارد 400 گیگابایت 100% اس اس دی

پورت/پنای باند 400 مگابیت - نا محدود

VPS L SSD

سی پی یو 8 هسته

رم 30 گیگا بایت (تضمینی)

هارد 800 گیگابایت 100% اس اس دی

پورت/پنای باند 600 مگابیت - نا محدود

VPS XL SSD

سی پی یو 10 هسته

رم 60 گیگا بایت (تضمینی)

هارد 1600 گیگابایت 100% اس اس دی

پورت/پنای باند 1000 مگابیت - نا محدود