هاست
با 7 روز ضمانت بازگشت وجه
 • Product 1

  Linux 5

  • 500 مگابایت
   فضا
  • 5 گیگابت
   پهنای باند
  • 1 عدد
   ایمیل
  • 1 عدد دیتابیس
  فقط
  1,300,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  Linux 6

  • 1000 مگابایت
   فضا
  • 10 گیگابت
   پهنای باند
  • 2 عدد
   ایمیل
  • 2 عدد دیتابیس
  فقط
  1,690,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  Linux 7

  • 2000 مگابایت
   فضا
  • 20 گیگابت
   پهنای باند
  • 2 عدد
   ایمیل
  • 5 عدد دیتابیس
  فقط
  2,990,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  Linux 8

  • 3000 مگابایت
   فضا
  • 30 گیگابت
   پهنای باند
  • 3 عدد
   ایمیل
  • 5 عدد دیتابیس
  فقط
  3,290,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  Linux 9

  • 5000 مگابایت
   فضا
  • 50 گیگابت
   پهنای باند
  • 5 عدد
   ایمیل
  • 10 عدد دیتابیس
  فقط
  5,290,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  Linux 10

  • 10000 مگابایت
   فضا
  • 100 گیگابت
   پهنای باند
  • 5 عدد
   ایمیل
  • 10 عدد دیتابیس
  فقط
  7,290,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  Linux 11

  • 100000 مگابایت
   فضا
  • نامحدود
   پهنای باند
  • 50 عدد
   ایمیل
  • 50 عدد دیتابیس
  فقط
  14,990,000/سالیانه
  سفارش دهید